andsports.com > Pilota basca

Pilota basca

La pilota basca és un joc de pilota d'estil indirecte, ço és, en què dos o més contrincants competeixen llançant una pilota, amb la mà nua o amb una eina, contra una paret d'un frontó. L'estil...
Per més informació, vegi's la pàgina sobre Pilota basca en Viquipèdia
 

Pilota basca a la teva zona

EL CLUB VASCONIA DE PILOTA

El Club Vasconia és el club degà de la pilota catalana i es va constituïr per donar acollida tant als catalans afeccionats al joc del frontó com a... (en Barcelona)